ตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวเศรษฐกิจไทย ข่าวเศรษฐกิจวันนี้  ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  ข่าวเศรษฐกิจโลกวันนี้  ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด ข่าวเศรษฐกิจจีน ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ข่าวเศรษฐกิจนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาข่าวเศรษฐกิจไทย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประชาชนหลายครัวเรือนขาดรายได้
ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น เกิดสภาวะแรงงานย้ายกลับถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก
เกิดการว่างงาน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ตนจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมข่าวเศรษฐกิจวันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในระดับชุมชนข่าวเศรษฐกิจการเงิน และสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดจากอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ 7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนทั่วไทย

​สำหรับในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ข่าวเศรษฐกิจจีนในช่วงแรกมีประชาชนเข้ารับการอบรมกว่า 350,000 คน ซึ่งทางโครงการเน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน เช่น การทำแชมพู สบู่ ใช้เอง ในเฟสที่ 2 จึงมีการเพิ่มเติมอาชีพเสริมใหม่ เช่น การทำน้ำพริกสมุนไพรและผงหมักนุ่มสูตรหม่าล่าข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

โดยมีสถาบันอาหาร ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้ความรู้ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ เน้นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นหลัก
นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสูตรใหม่ๆ ให้กับสินค้าที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ต่อไปยังทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าในรูปแบบอุตสาหกรรมอย่างเดียวข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ

แต่ยังต้องทำให้ชุมชนที่มีพื้นฐานเป็นภาคเกษตรกรรมได้รับประโยชน์ไปด้วยข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ให้ทันต่อการค้าขายยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนได้ทุกช่องทาง สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนข่าวเศรษฐกิจ
ขอบคุณเครดิตจาก www.komchadluek.net
ข่าวแนะนำ