ราคา ข้าว อัปเดตตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว

ราคา ข้าว      เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้       ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65       ราคาข้าว 2565        ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564       ราคาข้าวหอมมะลิ      ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้       ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565       ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564

 

 

ราคา ข้าว “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รายงานต่อเนื่องกรณีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว65/66 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ซึ่ง ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงตั้งแต่งวดที่ 1-10 เป็นเงินกว่า 218.95 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 70,754 ครัวเรือนล่าสุด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 26/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว65/66 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 11) ดังนี้ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65

 

ราคา ข้าว

 

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ประกันรายได้ข้าว 65/66 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (งวดที่ 11) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา ประกันรายได้เกษตรกร กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน ราคาข้าว 2565

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65

งวดที่ 11โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2565 และยืนยันว่าไม่มีการหักหนี้แต่อย่างใด หลังจากตรวจสอบใน เว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงิน “โครงการประกันรายได้ข้าว” สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 10 ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าว 2565

สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน และจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66 ราคาข้าวหอมมะลิ

เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค.2565 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 66,327 ครัวเรือน ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564

เกษตรเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย เป็นภาคการผลิตสำคัญที่ขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศ ทำรายได้ให้เกษตรกรและประเทศ ไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ แปรรูปส่งออกขายนอกประเทศ ประเทศไทยเป็นพื้นฐานเกษตรซึ่งทิ้งไม่ได้และไม่มีวันทิ้ง พวกเรารวมทั้งชาวนาและผู้ปลูกข้าวเป็นฐานสำคัญ ถ้าราคาตกก็ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลชุดนี้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในพืชเกษตร 5 ชนิด “ถ้าราคาข้าวต่ำกว่าราคาประกัน ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าวหอมมะลิ

ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564 จะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ทำให้มีรายได้ 2 ทางจากขายในตลาดและส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน ทำให้ชาวนาอยู่ได้ซึ่งเป็นนโยบายจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล ทำมา 3 ปีแล้วปีนี้ขึ้นปีที่ 4 ตนจะผลักดันนโยบายนี้ต่อไป ซึ่งตนสู้เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชน”นายจุรินทร์ กล่าว ราคา ข้าว

 

ขอบคุณเครดิต      bangkokbiznews.com

 

แนะนำ