คาดการณ์เศรษฐกิจ ต่างประเทศ เครษฐกิจ ธนาคารโลกหันคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ เหลือ 1.7% เสี่ยงเจอภาวะฤดถอย

คาดการณ์เศรษฐกิจ คาดการณ์เศรษฐกิจไทย 2565 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 เศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด แนวโน้ม เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจปัจจุบัน ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 

 

คาดการณ์เศรษฐกิจ

 

คาดการณ์เศรษฐกิจวอชิงตัน, 11 ม.ค. (ซินหั)- รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (GEP) ฉบับล่สุดจากกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคาร (10 ม.ค. ระบุว่าเศษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 1.7 ในปี 2023 ต่ำกว่าตัวเลข คาดการณ์ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว 1.3 จุด คาดการณ์เศรษฐกิจไทย 2565ซึ่งนั่บเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำสุดเป็นอันดับ 3 ในรอบเกือบสามทศวรรษ รายงานระบุว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงจนถึงระดับใกล้เข้าสู่ภาวะถดถอย เนื่องจากเผชิญผลกระทบ

คาดการณ์เศรษฐกิจไทย 2565

เชิงลบ อาทิ อัตราเงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การลงทุนที่ซบเซา และวิกฤตยูเครน แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565รายงานเผยว่าการปรับลดตัวเลขคาดกรณ์สะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นแบบพร้อมเพรียงกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงมาก ตลอดจนสภาวะทางการเงินที่ย่ำแย่ลง ความเชื่อมั่นที่ลดลง เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุปและการ หยุดชะงักของอุปทานพลั่งงาน โดยตัวเลขค่าดการณ์การเติบตทั่วโลกที่ปรับแล้วเป็นรองเพียงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

 

คาดการณ์เศรษฐกิจ

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565

ทั่วโลกในปี 2009 และ 2020 อย่างไรก็ดีในปี 2024 เศรษฐกิจทั่วโลกจะดำเนินไปตามเป้าสู่การเติบโตที่ร้อยละ 2.7 รายงานคาดว่าการเติบโตของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.5 ในปี 2023 เศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุดซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาด การณ์ในเดือนมิถุนายน 1.7 จุด ขณะตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีนี้ ถูกปรับลด 1.9 จุด เหลือ อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นตัวเลขระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1970 หากไม่นับรวมช่วงภาวะถดถอย ส่วนเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซน

 

คาดการณ์เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

มีแนวโน้มเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 0 ลดลง 1.9 จุดจากการคาดการณ์ครั้งก่อน ขณะเดียวกันตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะชะลอตัวลง เหลือร้อยละ 3.4 ในปี 2023 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ในเดือนมิถุนายน 0.8 จุด ทั้งนี้ ปริมาณการค้าโลกจะเติบโตร้อยละ 1.6 ในปีนี้ ลดลง 2.7 จุดจากการคาดการณ์ครั้งก่อน แนวโน้ม เศรษฐกิจไทยข่าวที่เกี่ยวข้อง: ยูเครนรับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ 1.5 พันล้านดอลล์ ธนาคารโลกเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ ‘เศรษฐกิจมาเลเซีย’ โต 6.4% ยูเครนรับ ‘เงินช่วยเหลือ-เงินกู้’ ผ่านธนาคารโลก 1.1 หมื่นล้านดอลล์แล้วธนาคารโลกคาด ‘เศรษฐกิจไทย’ ปี 2022 โต 2.9%

 

คาดการณ์เศรษฐกิจ

แนวโน้ม เศรษฐกิจไทย

โดยตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทั่วโลกที่ปรับแล้วเป็นรองเพียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี 2009 และ 2020 อย่างไรก็ดีในปี 2024 วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเศรษฐกิจทั่วโลกจะดำเนินไปตามเป้าสู่การเติบโตที่ร้อยละ 2.7 รายงานคาดว่าการเติบโตของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.5 ในปี 2023 เศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมิถุนายน 1.7 จุด ขณะตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีนี้ถูกปรับลด 1.9 จุด เหลืออยู่ที่ร้อยละ 0.5

เศรษฐกิจปัจจุบัน

ซึ่งเป็นตัวเลขระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1970 หากไม่นับรวมช่วงภาวะถดถอย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565ส่วนเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนมีแนวโน้มเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 0 ลดลง 1.9 จุดจากการคาดการณ์ครั้งก่อน ขณะเดียวกันตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3.4 ในปี 2023 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ในเดือนมิถุนายน 0.8 จุด ทั้งนี้ ปริมาณการค้าโลกจะเติบโตร้อยละ 1.6 ในปีนี้ ลดลง 2.7 จุดจากการคาดการณ์ครั้งก่อนคาดการณ์เศรษฐกิจ

ขอบคุณเครดิต  xinhuathai.com

 

ข่าวแนะนำ