เศรษฐกิจต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกชะลอหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

เศรษฐกิจต่างประเทศ       แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก       ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ        เศรษฐกิจโลก 2565        เศรษฐกิจโลก 2022        ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกา         ปัญหาเศรษฐกิจโลก        ข่าวเศรษฐกิจโลก 2565        ข่าว เศรษฐกิจ ต่างประเทศ ยุโรป        แนวโน้มเศรษฐกิจโลก        ข่าวเศษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ        เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

 

 

เศรษฐกิจต่างประเทศเผยส่งออกเดือน พ.ย.ปี 66 ติดลบ 6% ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังเจอหลายปัจจัยรุมเร้า ทั้ง เศรษฐกิจโลกชะลอ-เงินเฟ้อสูง-สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังไม่มีท่าทียุติ ขณะที่ 11 เดือนแรก ส่งออกโตได้ 7.6% มูลค่ายังบวกกว่า 2.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนพฤศจิกายน และ 11 เดือนแรกของปี 2565 ว่า ส่งออก เดือนพฤศจิกายน มีมูลค่าการส่งออก 22,308.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง หรือติดลบ 6% ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยการส่งออกติดลบ -4.4% ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 19 เดือนแนวโน้ม เศรษฐกิจโลก

 

เศรษฐกิจต่างประเทศ

 

แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก

สำหรับ ปัจจัยลบที่จากกระทบการส่งออกในเดือนพฤศจิกายน และปี 2566 ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยคาดการณ์ว่า ปี 2566 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ 2.7% ลดลงจากปี 2565 ที่ขยายตัว 3.2% ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเงินเฟ้อที่ยังสูง และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารต่างประเทศจะมีผลไปถึงปีหน้า ทำให้ความต้องการบริโภคอาจได้รับผลกระทบปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สงครามรัสเซีย-ยูเครนและอื่นๆ ยังไม่มีแนวโน้มยุติ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงจากพลังงาน อาหารสัตว์และความต้องการบริโภคลดลงไปด้วยข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

 

เศรษฐกิจต่างประเทศ

 

ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

ข่าวเศรษฐกิจโลก 2565ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 23,650.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.6% ส่งผลการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายนขาดดุลการค้า 1,342.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยพบว่า การส่งออกหมวดสินค้าเกษตร เดือนพฤศจิกายน ติดลบ 4.5% มีมูลค่า 1,985.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกับหมวดอุตสาหกรรมที่ติดลบ 5.1% มีมูลค่า 17,882.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีเพียงหมวดสินค้าอุตกรรมเกษตร ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.0% มีมูลค่า 1.746.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ข่าวเศษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม พบว่า การส่งออก 11 เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.-พ.ย.) กลับขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.6% โดยมีมูลค่า 265,349.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ การนำเข้า มีมูลค่า 280,438 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 16.3% แต่ไทยขาดดุล 15,088.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 23,650.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.6% ส่งผลการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายนขาดดุลการค้า 1,342.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯเศรษฐกิจโลก 2565

 

เศรษฐกิจต่างประเทศ

 

เศรษฐกิจโลก 2565

โดยพบว่า การส่งออกหมวดสินค้าเกษตร เดือนพฤศจิกายน ติดลบ 4.5% มีมูลค่า 1,985.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกับหมวดอุตสาหกรรมที่ติดลบ 5.1% มีมูลค่า 17,882.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีเพียงหมวดสินค้าอุตกรรมเกษตร ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.0% มีมูลค่า 1.746.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯอย่างไรก็ตาม พบว่า การส่งออก 11 เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.-พ.ย.) กลับขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.6% โดยมีมูลค่า 265,349.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ การนำเข้า มีมูลค่า 280,438 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 16.3% แต่ไทยขาดดุล 15,088.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯเศรษฐกิจโลก 2022

 

เศรษฐกิจต่างประเทศ

 

เศรษฐกิจโลก 2022

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายได้ ได้แก่ สินค้าเกษตร ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.5% มีมูลค่า 24,679.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าอุตสาหรกรมเกษตรเพิ่มขึ้น 20.6% มีมูลค่า 21,212.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าอุตสหากรรมขยายตัวได้ดี คือ เพิ่มขึ้น 6.5% มีมูลค่า 208,445.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ ตลาดที่ขยายตัวได้ดีในเดือน พฤศจิกายน อาทิ อิรัก เพิ่มขึ้น 215.6% บาร์เรน 153.1% ซาอุดีอาระเบีย 40.1% สหราชอาณาจักร 22.2% และลาว 21.3%ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกา

 

เศรษฐกิจต่างประเทศ

 

ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกา

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่วน ปัจจัยหนุนการส่งออกสำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานอย่างเข้มข้นของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชน เช่น การลงนามขยายความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซกับจีน ซึ่งเป็นช่องทางนวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลให้ตัวเลขในจีนยังไปได้ และการเร่งรัดการเปิดด่านรอบประเทศจาก 97 ด่านเปิดแล้ว 72 ด่านปัญหาเศรษฐกิจโลก

ข่าว เศรษฐกิจ ต่างประเทศ ยุโรปข้อมูลองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าปี 2565 โลกจะนำเข้าอาหารมากขึ้นประมาณ 10% ส่งผลต่อการขยายตัวด้านอาหารและการส่งออกของไทยไปด้วยประการที่สามการเติบโตของ 5G รวมทั้ง Digital Economy ช่วยให้ความต้องการสินค้าเทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟนมีมากขึ้นและประการที่สี่ สถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เริ่มคลี่คลาย ทำให้ยานพาหนะเ ครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาดีขึ้นเศรษฐกิจต่างประเทศ

 

ขอบคุณเครดิต     posttoday.com

 

แนะนำ