กันกระทบความเป็นอยู่ แนะแบงก์รัฐตรึงดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย คือ  ดอกเบี้ยเงินฝาก  ดอกเบี้ยธนาคาร อั ตราดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยบ้าน  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  SCB EASY ดอกเบี้ย 2565  ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ยปัจจุบันมีผลต่อเศรฐกิจและสังคมความเป็นอยู่ของคนไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข ดอกเบี้ย คือ เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี วานนี้ (4 พ.ย.) ว่า หากประชาชนมีหนี้ประสบปัญหาผ่อนชำระ ก็ขอให้มาปรึกษาแก้หนี้ ทั้งผ่อนชำระ ลดดอกเบี้ย  ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ แต่หากต้องการสินเชื่อใหม่ ก็สามารถมาปรึกษาขอสินเชื่อใหม่ได้ เพราะสถาบันการเงินของรัฐ

พร้อมที่จะช่วยเหลือลดดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐ เนื่องจากสถาบันการเงินของรัฐเป็นกลไกในการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐ ถึงแม้ทิศทางดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้น แต่สถาบันการเงินของรัฐก็ต้องตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ให้นานที่สุด โดยภายในปีนี้จะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อย่างแน่นอน  อั ตราดอกเบี้ย ส่วนปี 66 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่หากจำเป็นต้องปรับขึ้น จะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

ดอกเบี้ย คือ 

“ขณะนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ประชาชนกำลังพ้นจากหนี้เสีย ซึ่งหากมาเจอสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้น อาจไม่มีกำลังใจในการชำระหนี้ต่อ ดังนั้นก็ต้องดูหลายปัจจัยในการพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งการตรึงดอกเบี้ยขอแบงก์รัฐในหลายๆโครงการ รัฐก็เข้าไปสนับสนุนโครงการสินเชื่อต่างๆของแบงก์รัฐอยู่แล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้เชิญชวนสถาบันทางการเงิน 7 แห่ง  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ให้ยื่นข้อเสนอเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับกองทุนน้ำมัน ขณะนี้มี 2 ธนาคารรัฐได้เสนอเงื่อนไขมาให้กองทุนน้ำมันพิจารณาดอกเบี้ยธนาคารออมสิน เบื้องต้นกองทุนน้ำมันจะกู้เงินงวดแรก 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้งวดแรก 5,000 ล้านบาท และทยอยกู้งวดที่ 2 อีก 5,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาเติมสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมันภายในเดือน พ.ย.นี้ ส่วนวงเงินอีก 20,000 ล้านบาท ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง ปัจจุบันฐานกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 30 ต.ค.65 ติดลบ 129,701 ล้านบาท.

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

อนึ่งการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่อการใช้จ่ายของประชาชน  ซึ่งการใช้จ่ายของประชาชนจะส่งผลต่อราคาของสินค้าหรือบริการโดยรวมหรือที่เรียกว่า ‘อัตราเงินเฟ้อ’อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลอย่างไรกับเรานั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้กู้เงินหรือผู้ฝากเงินถ้าอัตราดอกเบี้ยปรับลดลง หากเราเป็นผู้กู้เงิน ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายจะลดลง แต่หากเราเป็นผู้ฝากเงิน ดอกเบี้ยเงินฝาก  เราจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากน้อยลงดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับลดลง เรามีแนวโน้มจะกู้เงินเพิ่มขึ้นเพราะอัตราดอกเบี้ยถูกลง นอกจากนี้ เรามีแนวโน้มจะฝากเงินน้อยลง และจะนำเงินไปใช้จ่ายหรือลงทุนมากขึ้น

หากเราเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน เช่น หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ ดอกเบี้ยธนาคาร  อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทำให้ความมั่งคั่งของเรามากขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำจะทำให้ประชาชนหันมาลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่น หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ ทำให้ราคาหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น ผู้ที่ถือครองสินทรัพย์จึงมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยโดยสรุป เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับลดลงคนจะใช้จ่ายมากขึ้น ในทางกลับกัน เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นคนจะใช้จ่ายน้อยลง ซึ่งการใช้จ่ายของประชาชนจะส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการต่อไป ตามหลักอุปสงค์และอุปทาน

ดอกเบี้ย 2565

ดอกเบี้ย 2565

ดังนั้น หากเราต้องการให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย เราต้องประเมินว่าคนมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเท่าไร  SCB EASY ดอกเบี้ย 2565การผลิตสินค้าและบริการมีแนวโน้มมากหรือน้อยกว่ากำลังการผลิต แล้วจึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมหากคนใช้จ่ายน้อยเกินไป ราคาสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้นน้อยหรือลดลง เศรษฐกิจจะชะลอตัวและการจ้างงานลดลง ในกรณีนี้ ธนาคารกลางอาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายได้ เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวดีอีกครั้งหากคนใช้จ่ายมากเกินไป ดอกเบี้ยบ้าน ราคาสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้นสูงมาก เศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วและร้อนแรงเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เงินเฟ้อสูงขึ้นมากจนมูลค่าของเงินลดลง หรือเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกทำให้ราคาสินทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ ธนาคารกลางอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ย นโยบายเพื่อชะลอการใช้จ่าย ช่วยให้เศรษฐกิจไม่ร้อนแรงเกินไปได้

ขอบคุณข่าวจาก  thairath.co.th

ข่าวแนะนำ