“นโยบายพักหนี้เงินต้น” ประกาศ – ดอกเบี้ย 5 ปี ให้ประชาชนลืมตาอ้าปากช่วงโควิด

นโยบายพักหนี้เงินต้นเงินต้น – ดอกเบี้ย 5 ปี ให้ประชาชนลืมตาอ้าปาก นายอุตตม กล่าว
นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย พูดบนเวทีกิจกรรมที่พัทลุงว่า พักชำระหนี้ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ตนมาที่ตรงนี้ วันนี้ ตนหวังที่จะให้เห็นกับตัวเองเรื่องที่นายนิพิฏฐ์ บอกกับตนว่า คนพัทลุงมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ “หัวใจใหญ่กว่าปอด” เพราะเป็นคนพูดจริงทำจริง รักใครแล้วรักเลย เรียกว่ารักหมดใจ

นโยบายพักหนี้เงินต้น

ออมสิน ประกาศพักหนี้ทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวบนเวทีกิจกรรมที่พัทลุงกล่าว มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตนมายืนที่ตรงนี้ วันนี้ หวังที่จะให้เห็นกับตาเรื่องที่นายนิพิฏฐ์ บอกกับตนว่า คนพัทลุงมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ “หัวใจใหญ่กว่าปอด” เพราะเป็นคนพูดจริงทำจริง รักใครแล้วรักเลย เรียกว่ารักหมดใจ ที่สำคัญคนพัทลุงมีพลังพิเศษที่เรียกว่า “พลังรักบ้านเกิด” พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้กับบ้านเกิดเมืองนอน วันนี้ตนได้เห็นหัวใจ และพลังของคนพัทลุงแล้ว และพรรคสร้างอนาคตไทยขอประกาศที่จะรับใช้ และเป็นหนึ่งเดียวกับคนพัทลุง

พักชำระหนี้ ในช่วงวิกฤติโควิด 19

พักชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย SME

ทั้งนี้หลายครั้งที่ผ่านมา พัทลุงเสียโอกาสการพัฒนาอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะ  ทั้งการเกษตร และการท่องเที่ยว โดยทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้มีรายได้ผลิตภัณฑ์ มาตรการช่วยเหลือพิเศษ รวมทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท แต่เมื่อเล็งไปในรายละเอียดเนื้อหาแต่ละจังหวัดกลับมีความแตกต่างกันมาก เช่น เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตรายได้ต่อคนประชากรเกือบ 3 แสนบาทต่อปี แต่พัทลุงมีรายได้ต่อคนเพียง 6 หมื่นกว่าบาทต่อปี ดังนั้นจึงต้องคิดต้องทำอย่างไรให้รายได้ประชาขนในพัทลุงเพิ่มมากขึ้น ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกฝ่ายให้มากขึ้น

 

ธอส พักชำระหนี้

อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญในปัจจุบันคือ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หนี้สินของประชาชนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน เนื่องจากเป็นตัวถ่วงทำให้ประชาชนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ วันนี้หนี้สินครัวเรือนคนไทยอยู่ที่ 15 ล้านล้านบาท ที่สำคัญเป็นหนี้นอกระบบซึ่งน่าจะมีมูลค่าในระดับหลักแสนล้านบาท พรรคสร้างอนาคตไทยจึยกนโยบายแก้ไขหนี้แบบครบวงจร

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

หลักเกณฑ์การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น

โดยการแก้ปัญหาหนี้จะต้องทำ 3 เรื่องพร้อมๆ กัน คื

1.ปรับโครงสร้างหนี้ หยุดหนี้ทั้งหมดทั้งต้นทั้งดอกเบี้ย อย่างน้อย 5 ปี เพราะหากไม่ทำเช่นนี้ปัญหาก็จะวนกลับมา

2.เติมทุนใหม่ให้ประชาชนนำไปต่อยอดทำรายได้เพิ่ม

3.เติมความรู้ และเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ก่อน นายอุตตมขึ้นพูด มีการแนะนำในเวที ประกาศนโยบายพักหนี้ ว่าที่ผู้สมัครพรรคสร้างอนาคตไทยจังหวัดพัทลุง 3 เขต ประกอบด้วย นายเอกภัทร ภัทร์รัศมี เขต 1 นายพลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร เขต 2  และนายวัฒนา เรืองแก้ว เขต 3 กับ Q & A มาตรการพักชำระหนี้