ราคา ข้าว คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาเคาะประกันราคาข้าว

ราคา ข้าว เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

เคาะประกันรายได้ข้าว งวด 7 ข้าวหอมมะลิได้รับเงินชดเชยติดต่อกันมากสุด

 

ราคา ข้าวนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่าเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาข้าวเปลือก ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 65/66 งวดที่ 8 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.65 จำนวน 5 ชนิด โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่าง ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางอ้างอิง ตันละ 14,193.06 บาท ชดเชยตันละ 806.94 บาท จากราคาประกันตันละ 15,000 บาท โดยจะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 11,297.16 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,433.45 บาท ชดเชยตันละ 566.55 บาท จากราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,064.80 บาท

 

ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 21

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,630.36 บาท ชดเชยตันละ 369.64 บาท ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565จากราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,241.00 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,469.04 บาท ชดเชยตันละ 530.96 บาท จากราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,928.80 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,112.38 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชย อย่างไรก็ตามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 ธ.ค.นี้.สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 65 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1-7 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 25 พ.ย. 2565 จำนวน 4.287 ล้านครัวเรือน กว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด

 

ข้าวไทยต่ำสุดรอบ 10 ปี น้ำท่าดีผลผลิตนาปีทะลุ 26 ล้านตัน

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ราคาข้าว 2565แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ฯ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล หรือเป็นกรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินไปติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป สำหรับการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก กรมการค้าภายใน จะเพิ่มความเข้มงวดและการตรวจสอบทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

 

ข้าว ภาพถ่ายสต็อก ข้าว รูปภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์ | Depositphotos

ราคาข้าว 2565

กำหนดการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวประจำปี 2565กรณีเงินเข้าบัญชีแล้ว ราคาข้าวหอมมะลิสามารถถอนเงินได้ทุกตู้ทุกธนาคาร 2.หากท่านไม่มี ATM สามารถถอนหน้าเคาน์เตอร์สาขาตามวันและเวลาที่แจ้งมาเนื่องจากจะมีลูกค้ามาติดต่อถอนเงินจำนวนมาก ขออภัยในความไม่สะดวก 3. กรณีลูกค้ายังไม่มีความประสงค์จะใช้เงิน  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565สามารถมาเบิกถอนเงินได้ในภายหลัง จากที่รัฐบาล ได้เห็นชอบผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้อนุมัติโครงการเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  ตามกรอบวงเงิน 81,265.91 ล้านบาท จาก มติคณะรัฐมนตรี

 

ชาวนา เช็กด่วน เคาะประกันรายได้ข้าวงวด 3-7 เงินเข้า 9-14 ธ.ค. นี้

ราคาข้าวหอมมะลิ 

วันที่ 15 พ.ย. 65  ธ.ก.ส. โอนเงิน ต่อเนื่อง สามารถเช็คสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์ ตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุด ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาส่วนต่างมาถึง งวดที่ 8 แล้ว นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8)  เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 65 ข้าวเปลือกหอมมะลิ   ชดเชยตันละ  806.94  บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ชดเชยตันละ  566.55  บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ  369.64  บาท ข้าวเปลือกเจ้า

 

เคาะประกันข้าว งวดที่ 8 ข้าว 5 ชนิด ได้รับเงินต่อเนื่องหลังราคายังต่ำ

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ชดเชยตันละ  530.96 บาท ข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมาย นายธีร์วริศ กล่าวว่า ราคาข้าวสาร 1 กกเมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 7 – 8 แล้ว พบว่า ราคาข้าวเปลือกทุกชนิด ปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ปรับตัวลดลง วิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ข้าว 2565/66  เข้าไปทีเว็บ ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีไหน พร้อมวันที่โอน สาขา ธ.ก.ส. และสถานะการโอน สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ สมาคมโรงสีข้าวไทย ประกาศราคา รับซื้อ ข้าวเปลือก ข้าว สาร ผ่าน เฟซบุ๊ค Thai Rice Mill Association ราคาข้าวประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565ราคา ข้าว