ประยุทธ์’ ตั้ง 4 อรหันต์ ดันนโยบาย ‘LTR’ – ดึงต่างชาติลงทุนไทย

 

ประยุทธฺ์ ประยุทธ์ลาออก  ประยุทธ์ ภาษาอังกฤษ  ลูกสาว ประยุทธ์ จันทร์ โอชา แต่งงาน พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  ประยุทธ์ สูง  ประยุทธ์ อายุ รูปประยุทธ์ฮาๆ  ประยุทธ์เป็นนายกคนที่เท่าไหร่

ประยุทธ์ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตั้ง 4 กรามการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนนโยบาย LTR ดึงต่างชาติศักยภาพสูงเข้าไทย ดึงอดีตมือกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเรื่อง M&A เข้าร่วมทีม พร้อมประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาหอการค้า ช่วยงาน “ชโยทิต” หลังนโยบายเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ ก.ย.รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2565 ทั้งนี้อาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่ประยุทธ์ลาออก

มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2565 กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติประยุทธ์ ภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประยุทธ์ สูงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของ

 

ประยุทธ์ ภาษาอังกฤษ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา จัดระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น กรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติประกอบไปด้วยลูกสาว ประยุทธ์ จันทร์ โอชา แต่งงาน กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่

1.หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประยุทธ์เป็นนายกคนที่เท่าไหร่ 

2.ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อดีตประธาน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านควบรวมกิจการ (M&A)

3.นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประยุทธ์ อายุ และ 4.นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำหรับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยให้วีซ่าระยะยาวแก่ชาวต่างชาติมีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม

 

ประยุทธ์ อายุ

ประยุทธ์เป็นนายกคนที่เท่าไหร่

รูปประยุทธ์ฮาๆ พำนักในประเทศไทยในระยะยาว โดยมีเป้าหมายดึงดูด 1 ล้านคน ใน 5 ปี โดยได้เริ่มมีการรับสมัครชาวต่างชาติในกลุ่มนี้แล้วเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาประยุทธ์ 

 

ขอบคุณข่าวต้นเรื่อง bangkokbiznews.com