“ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับลดราคาน้ำมัน พรุ่งนี้  ราคาน้ำมันวันนี้ 2564 ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก  ราคาน้ำมันวันนี้ กทม  ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ป ต ท  ปรับลดราคาน้ำมัน วันนี้ 

 ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท.  ปรับลดราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ บางจาก เชลล์ และ PT ซึ่ง “ราคาน้ำมัน” นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. วันที่ 20 ตุลาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.44 บาท/ลิตร  ราคาน้ำมันวันนี้ 2564
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก 
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก

ปรับลดราคาน้ำมัน พรุ่งนี้

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก วันที่ 20 ตุลาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.44 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันวันนี้ กทม
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 20 ตุลาคม 2565

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร  ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ป ต ท
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.96 บาท/ลิตร

ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ ป ต ท

ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ ป ต ท

“ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 20 ตุลาคม 2565  ราคาน้ํามันปตทพรุ่งนี้ 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ ป ต ท
 • เบนซิน ราคา 43.06 บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันปตทพรุ่งนี้ 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงราคาน้ำมันโลกค่อนข้างแกว่งมาก ทำให้ราคาน้ำมันไทยมีปรับเกือบทุกวัน

ขอขอบคุณ  bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ