ราคา ข้าว เช็คเงินธ.ก.ส.จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวด 1-6 ที่นี่รู้เลยได้-ไม่ได้

ราคา ข้าว  เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้า  เปลือกเหนียววันนี้2565  ราคาข้าวสาร ขายปลีก วันนี้

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 65 งวดที่ 8 ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาวันไหนดูด่วน

 

 

ราคา ข้าว   ตรวจสอบเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 1-6 ข้าวเปลือก 5 ชนิด ชาวนากลุ่มไหนได้-ไม่ได้รับเงินชดเชยจากธ.ก.ส.ที่นี่โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/66 หรือ “ประกันรายได้ข้าว” ปี 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด กว่า 4.68 ล้านครัวเรือนเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) จะเริ่มโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวปี 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2565 เป็นต้นไปการโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวปี 2565/66 ธ.ก.ส. จะใช้ราคาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/65 จะประกาศในแต่ละงวดเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการเปลือกเหนียววันนี้2565

คลังเร่งหาเงินอุด"ประกันรายได้ข้าว"เพิ่ม หลังธ.ก.ส.โอนแล้ว 1.1 หมื่นล้าน

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันราคาข้าว 65/66ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาทราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ข้าว 65/66 ไปแล้ว 6 งวด จากจำนวนทั้งสิ้น 33 งวด ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกันราคาข้าว 65/66" เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ธ.ก.ส. เคาะวันโอน

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

เช็คเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 1-6

งวดที่ 1 จ่ายเงินให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกเจ้าราคาข้าว 2565 ได้รับการชดเชยตันละ 416 บาทข้าวเปลือกเหนียว ได้รับการชดเชยตันละ 859.90 บาทงวดที่ 2 จ่ายเงินให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15 – 21 ต.ค. 2565
ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกเจ้า ได้รับการชดเชยตันละ 444.68 บาทข้าวเปลือกเหนียว  ได้รับการชดเชยตันละ 393.53 บาทราคาข้าวหอมมะลิ

ธ.ก.ส โอนแล้ว เงินประกันข้าว งวด 8-9 เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ที่นี่ | Thaiger ข่าวไทย

ราคาข้าว 2565

งวดที่ 3 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค. 2565

ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกเจ้า ได้รับการชดเชยตันละ 448.12 บาทข้าวเปลือกเหนียว ได้รับการชดเชยตันละ 280.60 บาทงวดที่ งวดที่4 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 – 4 พ.ย. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 467.37 บาทข้าวเปลือกเหนียว ได้รับเงินชดเชยตันละ 17.06 บาท

อัพเดท "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนจ่ายเกษตรกรแล้ว 83,483 ล้านบาท

ราคาข้าวหอมมะลิ

งวดที่ 5 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวหอมปทุมธานี ได้รับเงินชดเชยตันละ 125.96 บาทข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 532.15 บาทข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยงวดที่ 6  จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับเงินชดเชยตันละ 396.53 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับเงินชดเชยตันละ 433.19 บาทข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 629.91  บาทข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชยราคาข้าวสาร 1 กก

เงินประกันรายได้ข้าว อัปเดตล่าสุด ธ.ก.ส. โอนแล้วงวด 1-16 เช็กที่นี่ | Thaiger ข่าวไทย

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่าราคาข้า  ธ.ก.ส.จะโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวทั้ง 6 งวด ให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศ พร้อมกันวันที่ 24 พ.ย. 2565 เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plusตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าวิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ข้าว65/66 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีไหน พร้อมวันที่โอนราคาข้าวสาร ขายปลีก วันนี้ สาขาธกส. และสถานะการโอน สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ  ราคา ข้าว 

 

เครติด thansettakij

 

ข่าวแนนำ