ททท. คาดวันหยุดพิเศษ ช่วงฤดูหนาวของไทย ช่วยกระต้นท่องเที่ยว

ฤดูหนาว  ฤดูหนาว ประเทศไทย  ฤดูหนาว ภาษาอังกฤษ ฤดูหนาวยุโรป ฤดูหนาว เนื้อเพลง ฤดูหนาวปี 64 ฤดูหนาว ญี่ปุ่น ภาพฤดูหนาว ฤดูประเทศไทย

ฤดูหนาวนี้ จะมี นักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  ฤดูหนาว ประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คาดจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางเดือนตุลาคมนี้อยู่ที่ 14 ล้านคน-ครั้ง เป็นผลมาจากการเดินทางระยะใกล้ ซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูง

รวมถึงวันหยุดพิเศษฤดูหนาว ภาษาอังกฤษ ส่วนเดือนพฤศจิกายน 2565 คาดว่าจะมีการเดินทางรวม 13 ล้านคน-ครั้ง โดยประมาณการณ์ลดลงจากเดือนตุลาคม 1 ล้านคน เนื่องจากแม้จะมีวันหยุดพิเศษในช่วงการประชุมเอเปค 2022 แต่เป็นวันหยุดเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ นน ทบุรีและสมุทรปราการเท่านั้น ขณะที่ช่ว งเทศกาลลอยกระทง ฤดูหนาวยุโรป

ฤดูหนาว ภาษาอังกฤษ

จะสามารถช่วยให้การเ ดินทางในพื้นที่เพิ่มขึ้น ฤดูหนาว เนื้อเพลง แต่การเดินทางข้ามจังหวัดไม่เพิ่มมากนัก ส่วนเดือนธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 16-17 ล้านคน-ครั้ง โดยปัจจัยบวกเกิดจากการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ วันหยุดยาว กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฤดูหนาวปี 64 มั่นใจว่าทำให้ยอดรวมทั้งปีเกินเป้าหมายที่วางไว้อยู่ที่ 160 ล้านคน-ครั้ง

ฤดูหนาวยุโรป

นอกจา กนี้ ในช่วงปลายปี 2565 ได้มีการประชาสัมพันธ์ฤดูห นาวของไทย โดยเฉพาะจังหวั ดเชียงใหม่ ซึ่งความคึกคั กในการเดินทา งเข้ามาของชาวต่างชาติ ส่งผลให้สายการบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินมากขึ้น ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวข ฤดูหนาว ญี่ปุ่น องภาครัฐ ส่วนโครงการเราเ ที่ยวด้วยกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะมีการขยายเฟส 5 ต่อหรือไม่

ฤดูประเทศไทย

 ฤดูหนาว ญี่ปุ่น

ฤดูหนาว เนื้อเพลง

ฤดูประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ฤดูประเทศไทย ยังคงมีปัจจัยในเรื่องของการเดินทาง ราคาพลังงาน เงินเฟ้อ รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้ยอดจองสายการบินระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคมที่ผ่านมา ลดลงถึงร้อยละ 8-10 โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่  คาดว่าฤดูหนาวนี้จะช่วยกระตุ้นเศรฐกิจของชุมชนได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ  thainews.prd.go.th

ข่าวแนะนำ