เศรษฐกิจไทย SPRC ซื้อปั๊มคาลเท็กซ์จากเชฟรอนกว่า 5.5 พันล้าน ลุยธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

เศรษฐกิจไทย   แนวโน้มเศรษฐกิจไทย   เศรษฐกิจไทยล่าสุด   เศรษฐกิจไทย 2565   ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565   เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป   แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2565   เศรษฐกิจไทย 2022   แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566

 

 

เศรษฐกิจไทย  บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 31 ม.ค. 2566 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 20 ธ.ค. 2565 ทั้งนี้ ซึ่งการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวประกอบด้วยธุรกรรม ดังต่อไปนี้

 

เศรษฐกิจไทย

 

เศรษฐกิจไทยล่าสุด

การเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท เชฟรอน ลูบริแคนท์ เศรษฐกิจไทยล่าสุด (ประเทศไทย) จำกัด จาก Chevron Asia Pacific Holdings Limited (“CAPHL”) และ CT Nominee Holdings (I) LLC (“CTN1”) และ (3) CT Nominee Holdings (II) LLC (“CTN2”) โดยบริษัท เป้าหมายเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยซึ่งจะทำการเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (“CTL”) และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจาก CTL

เศรษฐกิจไทย 2565

นอกจากนี้การขยายธุรกิจดังกล่าวยังทำให้ บริษัทฯ เศรษฐกิจไทย 2565 สามารถได้ประโยชน์จากการประสานศักยภาพการดำเนินงานจากการรวมธุรกิจโรงกลั่น และธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหาร การจัดเก็บเชื้อเพลิง และการแบ่งปันต้นทุนในธุรกิจต่างๆ 3.การรับรู้ผลของรายได้และกำไรจากธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ภายหลังจากการเข้าลงทุนในธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทันที.

 

เศรษฐกิจไทย

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565

ด้านนายโรเบิร์ต โดบริค กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในครั้งนี้ เป็นไปตามพันธกิจของ SPRC ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าให้แก่ SPRC

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป

เนื่องจาก เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป การลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่คุณค่าที่จะทำให้ SPRC สามารถให้บริการลูกค้าในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นผ่านการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพของบริษัทฯ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งกับการลงทุนของ SPRC ในครั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2565 ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของเรา”

 

เศรษฐกิจไทย

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2565

SPRC มุ่งมั่นแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เศรษฐกิจไทย 2022 ในอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อลดคาร์บอน ในอนาคต แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในช่วงต้นปี 2566 เศรษฐกิจไทย

 

ขอบคุณเครดิต  thansettakij.com

 

ข่าวแนะนำ