ราคา ข้าว คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาเคาะประกันราคาข้าว

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่าเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาข้าวเปลือก ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 65/66 งวดที่ 8